Oferta realizacji zadania publicznego, dotyczącą przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

22 Styczeń 2018

Dnia 18 stycznia 2018 r. Klub Sportowy Victoria Osielsko złożył w trybie bezkonkursowym uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego, dotyczącą przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Oferta spełnia wymogi art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.):

  • wysokość wnioskowanego dofinansowania nie przekracza 10 000 zł;
  • okres realizacji zadania nie przekracza 90 dni.

 W 2018 r. Klub Sportowy Victoria Osielsko nie otrzymał żadnych środków finansowych przyznanychz budżetu gminy Osielsko w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zatem w przypadku przyznania dotacji nie zostanie przekroczona kwota graniczna wyznaczona art. 19 a ust. 6 powyżej przywołanej ustawy.Kwota zaplanowana w 2018 roku w budżecie gminy Osielsko na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi 468 000,00 zł. Zgodnie z art. 19 a ust. 7 tejże ustawy ogół środków możliwych do przekazania w bieżącym roku budżetowym w trybie bezkonkursowym wynosi na dzień dzisiejszy maksymalnie 93 600 zł. Kwota wnioskowana przez Klub Sportowy Victoria Osielsko nie wyczerpuje powyższego limitu.Kwota zarezerwowana w budżecie gminy Osielsko na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynosi na dzień dzisiejszy 40 000,00 zł, a zadanie przewidzianow Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.W związku z powyższym Wójt Gminy Osielsko uznaje za zasadne wszczęcie postępowania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.W ciągu siedmiu dni od dnia opublikowania niniejszej informacji, tj. do dnia 29 stycznia 2018 r., każdy może zgłosić do oferty i zaproponowanego z niej zadania swoje uwagi. oferta pobierz >>

Tagi: Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego w Osielsku

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.