Przyznanie dotacji dla Klubu Victoria Niemcz

5 Maj 2017

W dniu 13 kwietnia 2017 r. Parafialno- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Victoria Niemcz złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, członków P-LUKS Victoria Niemcz”. Oferta została udostępniona w sposób wskazany w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), wyznaczając termin na zgłaszanie uwag do dnia 4 maja 2017 r. Nie zgłoszono żadnych uwag. Złożona oferta:

- jest zgodna z wymogami art. 19 a ust. 1 ustawy wskazanej powyżej (nie przekroczono okresu realizacji zadania ani kwoty dofinansowania możliwej do otrzymania):
- proponuje realizację zadania przewidzianego w Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.;
- nie przekracza w zakresie wnioskowanej kwoty zarezerwowanych na ten cel środków w budżecie gminy Osielsko.

W związku z powyższym zdecydowano udzielić Parafialno- Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu dotację w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.