Jesteś tutaj

Czyste powietrze

 

ZMIANY W  PROGRAMIE PRIORYTETOWY
 ,,CZYSTE POWIETRZE’’

            Program priorytetowy ,,Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program ten realizowany będzie
w latach 2018–2029, a nabór wniosków obywa się w trybie ciągłym.

            Od 15 maja 2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w oparciu
o
zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, nowy wzór formularza wniosku
o dofinansowanie oraz nowy regulamin naboru wniosków.

            Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15 maja 2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu.

            Od 21 października 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla mieszkańców o niższych dochodach. Nabór wniosków w drugiej części programu prowadzony jest w oparciu  nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie. Aby uzyskać wyższą dotację, potrzebne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.

            Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dostępny jest w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, na stronie  http://czystepowietrze.gov.pl/, www.bip.osielsko.pl w zakładce jak załatwić sprawę podzakładka ochrona środowiska w tym gospodarka opadami  oraz w załączniku poniżej.

            Podwyższony poziom dofinansowania (część druga programu) skierowany jest do osób o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), natomiast pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu).

 

Najważniejsze zmiany:

 • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania
  z siedmioma grupami dochodowymi;
 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych: (podstawowy poziom dofinansowaniaod 15 maja 2020 r, podwyższony poziom dofinansowania – od 21 października 2020 r.);
 • integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków (tylko w przypadku wymiany źródła ogrzewania);
 • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
 • zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku
  o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.

 

Rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie:

 • dokumentacja: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyza;
 • zakup i montaż źródła ciepła spełniającego warunki Programu wraz z przyłączem;
 • zakup i montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji c.o. i c.w.u.;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (tylko przy wymianie źródła ogrzewania);
 • zakup i montaż materiałów wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych;
 • zakup i montaż stolarki okiennej;
 • zakup i montaż stolarki drzwiowej.

            NFOŚiGW przypomina też, że od niedawna dostępna jest – na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl nowa lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”. Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców w wyborze kwalifikujących się do dofinansowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzeń wykorzystujących OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz materiałów izolacyjnych i stolarki okiennej
i drzwiowej. Dodatkowo na stronie
https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ można sprawdzić wymaganą grubość materiałów izolacyjnych jaka będzie spełniać  wymagania techniczne określone
w programie.

Dotacje będą udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

            Pracownik Urzędu Gminy Osielsko pomaga w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie
w Programie Priorytetowym ,,Czyste Powietrze” dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Osielsko.

Dane kontaktowe w powyższej sprawie:

tel.: 52-324-18-74,

e-mail: m.lewandowska@osielsko.pl

 

Przekierowanie 1: https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-5-598-ogloszenie_o_zmianie_programu.html

Przekierowanie 2: https://portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu

Przekierowanie 3: https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja

Przekierowanie 4: http://czystepowietrze.gov.pl/

Załącznik nr 1 wniosek o wydanie zaświadczenia

 

 

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.