Nieruchomości

GGiR.6840.10.2021

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz w oparciu o podjętą uchwałę Nr VI/59/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 czerwca 2021r., Wójt Gminy Osielsko podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Dotyczy on: 

 

- nieruchomość niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Osielsko, oznaczona
w ewidencji Nr 198/82 o pow. 0,0013 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00183585/7.

 

Nieruchomość położona przy ulicy Gryczanej w Osielsku. Działka stanowi niezagospodarowany teren położony pomiędzy drogą gminną a posesją zabudowaną domem jednorodzinnym. Ukształtowanie terenu płaskie. Kształt działki zbliżony do trójkąta prostokątnego. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Gryczanej o nawierzchni gruntowej.

 

Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Cena nieruchomości: 3 250,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 685 ze zm.) przedmiotowa sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

 

Cena nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty notarialne i opłaty sądowe, których wysokość określi notariusz.

 

Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złożą oświadczenie, w którym wyrażą zgodę na cenę ustaloną zgodnie z ustawą.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 22 kwietnia 2022r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:   .....................................

Subskrybuj RSS - Nieruchomości

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.