Aktualności

ceidg logo

Przedsiębiorco, czy twój wpis do CEIDG zawiera numer PESEL?

7 Maj 2018

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1893) w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy. Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa 19 maja 2018r. Brak wpisu we wskazanym terminie skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG.

Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo – edukacyjnego w Niemczu

24 Kwiecień 2018

Cele projektu: Przedmiotem projektu jest budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo – edukacyjnego z uwzględnieniem placu i ścieżek oraz małej architektury. Symbole oraz mała architektura umieszczona w obszarze inwestycji ma służyć edukacji geograficznej oraz przyrodniczej. Zrealizowany projekt ma za zadanie podnieść świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu oraz edukować zarówno dorosłych jak i dzieci. Edukacyjne walory projektu: nauka stron świata, definicja czasu, położenie geograficzne, roślinność. Przedmiotowa inwestycja zakłada zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Niemcz. Na terenie inwestycji planuje się zieleń zorganizowaną: trawy, krzewy, drzewa. Planuje się tam rekreacyjny teren przyrodniczo-edukacyjny, mający służyć mieszkańcom oraz turystom. Układ inwestycji stanowią trzy okręgi z kostki brukowej, połączone ciągami pieszymi. W jednym z okręgów znajdzie się plac zabaw, drugi okrąg to plac o średnicy 11m, mogący służyć jako scena lub miejsce zebrań. Trzeci, największy okrąg to główny plac. Nawierzchnia placu, wykonana z kostki brukowej przedstawia rysunek róży wiatrów. W centralnym punkcie placu znajdzie się zegar słoneczny. Na obwodzie placu zaplanowano siedziska oraz donice z roślinnością. W RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizacja projektów w trybie ZIT przewidziana jest między innymi w obszarze ochrony i przywrócenia różnorodności biologicznej. Gmina Osielsko jako Jednostka Samorządu Terytorialnego należąca do ZIT, realizując projekt dotyczący budowy rekreacyjnego terenu przyrodniczo-edukacyjnego, uwzględniający plac, ścieżki i elementy małej architektury w Niemczu, wpisuje się w realizacje celu szczegółowego poddziałania 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę ochrony oraz podkreślenie znaczenia obszarów przyrodniczych w regionie.

Klub „YAMABUSHI” z 35 medalami !!! w zawodach w Karate.

18 Kwiecień 2018

W dniu 14 kwietnia 2018 r . w Toruniu odbyły się zawody Karate pn. Copernicus Cup” w którym wzięło udział ok. 240 zawodników reprezentujących 20 Klubów Karate z terenu całej Polski. Zawodnicy Klubu „YAMABUSHI” uczestniczący w turnieju zdobyli łącznie 35 medali, w tym 13 złotych, 9 srebrnych i 13 brązowych zdobywając drugie miejsce w klasyfikacji generalnej turnieju.

Informacja z Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

18 Kwiecień 2018

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina, iż do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć w macierzystej jednostce organizacyjnej KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły. Kwota podatku należnego za 2017 r. wynosi 3.300 zł.

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.