LGD Trzy Doliny - nabór wniosków

7 Maj 2021

Rozpoczyna się procedura naboru wniosków na rozwijanie działalności ze środków PROW na obszarze LGD Trzy Doliny.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 3R/2021

 

Termin składania wniosków: 24.05.2021 r. do 07.06.2021 r.

 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

 

Forma wsparcia: refundacja

 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków
o przyznanie pomocy wskaźników:
stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o pozycji na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, datą i godziną jego wpływu do biura.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Limit środków w ramach naboru: 235 507, 59€  (po kursie 4 zł – 942 030,36 zł)

 

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych

 

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

znajdują się

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
 • Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.

Na stronach internetowych/stronie internetowej:

znajdują się:

 • Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
 • Formularz wniosku o płatność
 • Formularz umowy o udzielenie wsparcia.

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”

 

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739-246-434

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
  1. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)
  2. Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z);
 3. Biznesplan (wersja 3z)
  1. Biznesplan (.pdf)
  2. Biznesplan (.docx)
  3. Biznesplan  - tabele finansowe
  4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
 4. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
  1.  Oświadczenie (.pdf)
  2. Oświadczenie (.xlsx)
  3. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
 5. Formularz umowy (wersja 7z)
  1.  Umowa o przyznanie pomocy
  2.  Załącznik 1 – zestawienie rzeczowo – finansowe
  3. Załącznik 2 – wykaz działek ewidencyjnych
  4.  Załącznik 3 – Kary administracyjne
  5.  Załącznik 3A – Kary administracyjne
  6.  Załącznik 5 – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu
 6. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników oraz warunki udzielenia wsparcia;
 7. Kryteria formalne i lokalne kryteria wyboru;
 8. Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru;
 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 10. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia;
 12. Opis operacji
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
 14. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
  1. Wniosek o płatność (.pdf)
  2. Wniosek o płatność (.xlsx)
  3. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
  4. Załącznik 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
  5. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu
 15. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.