Jesteś tutaj

Czyste powietrze

PROGRAM PRIORYTETOWY
,,CZYSTE POWIETRZE’’

Program priorytetowy ,,Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program ten realizowany będzie w latach 2018–2029, a nabór wniosków obywa się w trybie ciągłym.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dostępny jest w  Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów

 • Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
 • Uprawnionych do skorzystania z podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2198 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
 • Uprawnionych do skorzystania z najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

 

W przypadku beneficjentów uprawnionych do skorzystania z dofinansowania na poziomie podwyższonym i najwyższym niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia  o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dostępny jest w  Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku.

 

Rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie:

 • dokumentacja: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyza;
 • zakup i montaż źródła ciepła spełniającego warunki Programu wraz z przyłączem;
 • zakup i montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji c.o. i c.w.u.;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (tylko przy wymianie źródła ogrzewania);
 • zakup i montaż materiałów wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych;
 • zakup i montaż stolarki okiennej;
 • zakup i montaż stolarki drzwiowej.

NFOŚiGW przypomina też, że od niedawna dostępna jest – na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl nowa lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”. Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców w wyborze kwalifikujących się do dofinansowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzeń wykorzystujących OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz materiałów izolacyjnych i stolarki okiennej i drzwiowej.

 Dodatkowo na stronie https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ można sprawdzić wymaganą grubość materiałów izolacyjnych jaka będzie spełniać wymagania techniczne określone
w programie.

Dotacje będą udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu.

Pracownik Urzędu Gminy Osielsko pomaga w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie
w Programie Priorytetowym ,,Czyste Powietrze” dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Osielsko.

W Urzędzie Gminy Osielsko jest prowadzony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze w którym można uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat dofinansowania.

Dane kontaktowe w powyższej sprawie:

tel.: 52-324-18-74,

e-mail: m.lewandowska@osielsko.pl

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

343 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

148 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

2 811 366 zł

 

Przekierowanie 1: https://portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu

Przekierowanie 2: https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja

Przekierowanie 3: http://czystepowietrze.gov.pl/

 

 

 

 

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.