Wersja dla słabowidzących Dziś jest poniedziałek, 20 luty 2017     02:34:19
Województwo kujawsko-pomorskie Powiat Bydgoski Biulentyn Informacji Publicznej Przejrzysta Polska Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Dane Urzędu

Urząd Gminy Osielsko
86-031 Osielsko
ul. Szosa Gdańska 55A
Sekretariat tel. 52 324 18 00
Sekretariat fax 52 324 18 03
Punkt informacyjny tel. 52 324 18 73

Godziny pracy Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30
wtorek 7.30-17.00
piątek 7.30-14.00
w środy nie przyjmuje się interesantów

Wójt Gminy Osielsko
tel. sekretariat 52 324 18 00
email: sekretariat@osielsko.pl

więcej informacji
Jesteś tutaj:

Strona główna

Gmina Osielsko - Witamy

 

 

Aktualności

17 luty 2017 12:53:00 Nowe zasady usuwania drzew i krzewów

Nowe zasady usuwania drzew i krzewów

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2249). Niniejsza ustawa wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r.,poz. 2134 ze zm.) w szczególności w kwestii uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów.

Nie wymagają zezwolenia, zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 1, 3a, 3b, 4, 5 ustawy o ochronie przyrody:
• krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2,
• drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
• drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,
• drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
• drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zielem.

W dalszym ciągu do złożenia wniosku w sprawie uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości zobowiązane sa;
- osoby planujące usunąć drzewa i krzewy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- zarządcy: spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń, rodzinnych ogrodów działkowych, terenów użyteczności publicznej, terenów zamkniętych, np: PKP, terenów wojskowych,
- osoby na których terenie występujące drzewa lub krzewy uznane są za formy ochrony przyrody np: pomniki przyrody, użytki ekologiczne oraz drzewa lub krzewy rosnące na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody zmianie uległ formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, który jest do pobrania na stronie internetowej www.bip.osielsko.pl. jak również dostępny do odbioru w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Osielsko.
 

17 luty 2017 09:22:00

Usuwanie azbestu 2017

Usuwanie azbestu 2017

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Osielsko środków finansowych na demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i...

więcej
16 luty 2017 08:42:00

Konsultacje ul. Starowiejska

Konsultacje ul. Starowiejska

KONSULTACJE PROJEKTU ULICY STAROWIEJSKIEJ W JARUŻYNIE Informujemy, że w dniu 27 lutego 2017 r. o godzinie 17:30 w świetlicy wiejskiej w Jarużynie, odbędą się konsultacje projektu ulicy Starowiejskiej w Jarużynie (droga powiatowa 1507 C).

16 luty 2017 07:26:00

Brak prądu luty 2017

Brak prądu luty 2017

 Enea Rejon Dystrybucji Bydgoszcz  Informuje odbiorców energii elektrycznej o przerwach w dopływie energii elektrycznej      

więcej
13 luty 2017 14:49:00

Uzyskane dofinansowanie

Uzyskane dofinansowanie

Informujemy, że w roku 2016 Gmina Osielsko wykonała zadanie pn. „Budowa ulicy Krakowskiej w Niwach i Jarużynie na odcinku od ulicy Kolonia do ulicy Zakopiańskiej”  Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała finansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury...

więcej

Pozostałe wiadomości

Katalog firm